RMUTL | ClinicTechnology Chiangrai

 

 

 
Main Menu

 

 

53_6_15
Written by Administrator   
Monday, 14 June 2010 11:04

ขอประชาสัมพันธ์จาก สวทช.ภาคเหนือ

เรื่อง ขอเรียนเชิญท่านร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2553 โครงการเครือข่าย สวทช.ภาคเหนือ

 

                ด้วยโครงการเครือข่าย สวทช. ภาคเหนือ ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2553 โดยการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ได้รับทุนจาก สวทช.ภาคเหนือ จำนวน 10 โครงการ และการนำเสนอแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของ สวทช.ภาคเหนือ ให้แก่ประชาชนและนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องให้รับทราบข้อมูล

                ทั้งนี้ใคร่ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2553 โครงการเครือข่าย สวทช.ภาคเหนือ “งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น” ในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2553 เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องดอยสุเทพ โรงแรม Kantary hills จังหวัดเชียงใหม่

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและกำหนดการได้ที่

งานวิจัยและบริการวิชาการ โทร 1004

ก่อนวันที่ 25 มิถุนายน 2553

 

 
โครงการวันที่ 9-10 เม.ย. 53
Written by Administrator   
Friday, 26 March 2010 08:49


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคลินิกเทคโนโลยี

ณ บ้านห้วยส้านดอนจั๋น ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

วันที่ 9 - 10 เมษายน 2553 เวลา 8.00 น. ถึง เวลา 16.30 น.

 โดยจัดฝึกอบรม 2 หลักสูตรดังนี้

วันที่ 9 เมษายน 2553 โครงการ ปุ๋ยหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้

วันที่ 10 เมษายน 2553 โครงการ การผลิตน้ำยาเอนกประสงค์

ผู้สนใจสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

สถานที่จะแจ้งให้ทราบชัดเจนในภายหลัง

Last Updated on Friday, 26 March 2010 08:58
 
ประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
Written by Administrator   
Tuesday, 02 March 2010 02:29

 

คลินิกเทคโนโลยีส่วนกลาง (สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และจัดส่งกลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี (หลักสูตรการแปรรูปอาหารแบบครบวงจรและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  รุ่นที่ 2 ) ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม – วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2553 รายละเอียดตามไฟล์แนบ 

                โดยจัดส่งใบสมัครมายัง...สำนัก ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม. 10400 ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2553
 
 
เอกสารเพิ่มเติมดาวโหลดได้ที่     แบบฟอร์ม> การพัฒนาศักฯ03_02_2553
Last Updated on Tuesday, 02 March 2010 02:31
 
Who's Online
We have 1 guest online
ลิงค์ทั่วไป

www.google.co.th

www.clinictech.most.go.th

mambodesign.co.uk